Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη. Είναι εφικτή;

Μια υπόθεση που προωθούν πολλοί οικονομολόγοι είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι εφικτή στο μέλλον γιατί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Άλλοι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα είναι δυνατή στο διηνεκές. Και άλλοι ισχυρίζονται ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι επιθυμητή, αφού βλάπτει το περιβάλλον.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι εφικτή! Προτείνεται ότι, εκτός από τις οικονομικές διαστάσεις, τα κύρια οικολογικά οφέλη, και επομένως οικονομικά οφέλη που θα προέλθουν από τη βιώσιμη ανάπτυξη μελλοντικά, συμπεριλαμβάνουν:

  1. την διατήρηση πρώτων υλών, επομένως μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,
  2. την αποφυγή απορριμμάτων προς εναπόθεση σε χωματερές, μειώνοντας έτσι το δυνητικό φορτίου περιβαλλοντικής μόλυνσης, και 
  3. την εξοικονόμηση ενέργειας, σε πολλές περιπτώσεις, που έχει υπολογιστεί με διάφορους τρόπους να ανέρχεται μεταξύ 40% και 85% στη χρήση ενέργειας και μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.environ-develop.ntua.gr/uploads/k_8.pdf
http://www.greeceun.org/greeceun/content/Folder.aspx?d=3&rd=-1&f=1345&rf=1287736688&m=-1&rm=0&l=2
http://dide.dod.sch.gr/upload///20101102/sustainability_el.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
http://www.sustainablethinking.eu/ebook/2007/ebook/pdf/2007_2008_vinyl2010_essay_competition.pdf
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37425_1_1_1_1_37425,00.html

Επιστροφή