"Νέο" σκραπ και "παλαιό" σκραπ

Υπάρχουν δυο τύποι σκραπ: το "νέο" σκράπ και το "παλαιό".

Το πρώτο παράγεται στις βιομηχανικές διαδικασίες και έχει διάρκεια ζωής μερικών εβδομάδων ή μηνών έως ότου να επιστρέψει στη διαδικασία παραγωγής και πάλι. Η σύνθεση αυτού του σκραπ είναι γνωστή, καθώς και η προέλευση του. Όταν δεν είναι μολυσμένο μέταλλο ή κράμα μετάλλου, δύναται συνήθως να ανακυκλωθεί εντός της μονάδας παραγωγής. Αν είναι μολυσμένο, θα πρέπει να σταλεί σε μια εξωτερική και εξειδικευμένη μονάδα. Η ανακύκλωση του νέου σκραπ είναι γενικά οικονομικά ωφέλιμη και πραγματοποιείται εύκολα. Δεν καταγράφεται συνήθως στα στατιστικά στοιχεία της ανακύκλωσης, αλλά μπορεί να υπολογιστεί εύκολα από δεδομένα που διατηρούνται για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας μετάλλων.

Η δεύτερη κύρια κατηγορία σκραπ είναι αυτό που προέρχεται από το τέλος του κύκλου ζωής , ή το ‘'παλαιό'' σκραπ, το οποίο μπορεί να επιστρέψει στη φάση τέλους κύκλου ζωής εντός εβδομάδων (κυτίο αναψυκτικού), ή εντός δεκαετιών (τουρμπίνες ή αυτοκίνητα). Το σκραπ αυτό ανακτάται από προϊόντα, και από μείγματα στοιχείων όπως κράματα, πλαστικά και άλλα συστατικά, τα οποία απαιτούν ενδελεχή επεξεργασία για να ανακτηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή πρώτων υλών.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1388#_New_and_Old

Επιστροφή