Στατιστικά στοιχεία ανάκτησης μετάλλων από απορρίμματα

Παρόλο που η ανακύκλωση αποτελεί πρακτική των βιομηχανικών παραγωγών είτε περισσότερο, είτε λιγότερο για πολλά χρόνια, φαίνεται ότι η ανακύκλωση υλικών αυξάνεται συνεχώς.

Έχει πλέον αναγνωριστεί ότι τα απορρίμματα αποτελούν φυσικούς πόρους τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα σε μεγαλύτερο βαθμό από την τρέχουσα πρακτική. Ενώ πρόσφατα σημειώνεται μια μείωση στη συνολική παραγωγή χαλκού, μολύβδου και ψευδάργυρου, η αναλογία αυτών των μετάλλων που προέρχονται από δευτερεύουσες πηγές είναι σημαντική.

Τη παρούσα χρονική στιγμή, υπολογίζεται ότι από τη συνολική παγκόσμια παραγωγή περίπου 38% του χαλκού, 50% του μολύβδου και 23% του ψευδαργύρου προέρχεται από δευτερογενείς πηγές.

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία:
http://www.oecd.org/dataoecd/13/11/40798834.pdf
http://www.benefits-of-recycling.com/recyclingstatistics.html
http://www.all-recycling-facts.com/recycling-statistics.html
http://www.reportlinker.com/report/search/mode/public/keywords/title:(world%20recycling)/pgnum/5/sort/date?gclid=CInLh9Dt6qsCFQKIDgodxHFhHA&v=2&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Energy+and+Environment_ROW

Επιστροφή