Αποτύπωμα άνθρακα

‘Ο όρος ‘'αποτύπωμα του άνθρακα'' αναφέρεται στη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύει ο κάθε ένας από εμάς κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από πολλές πηγές και είναι το κυρίως αέριο υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και για την ανησυχητική αλλαγή του κλίματος.

Το αποτύπωμα του άνθρακα καθορίζεται ως η συνολική ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες εκφραζόμενες σε αντίστοιχους τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Με άλλα λόγια, όταν κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο, η μηχανή του καταναλώνει καύσιμο, το οποίο παράγει ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εξαρτάται από την κατανάλωση καυσίμου και την απόσταση που διανύει το όχημα. Όταν κάποιος θερμαίνει το σπίτι του με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή κάρβουνο, παράγει επίσης διοξείδιο του άνθρακα. Ακόμη και αν κάποιος θερμαίνει το σπίτι του με ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ πιθανόν να εκλύει μια ορισμένη ποσότητα διοξείδιου του άνθρακα. Όταν κάποιος αγοράζει τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά, η παραγωγή αυτών των προϊόντων επίσης παράγει κάποιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Επομένως το αποτύπωμα του άνθρακα είναι το άθροισμα όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που προκλήθηκαν από τις δραστηριότητες ενός ανθρώπου εντός ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος. Συνήθως το αποτύπωμα υπολογίζεται για την περίοδο ενός έτους.

Ο καλύτερος τρόπος για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι να βασιστούν στην κατανάλωση καυσίμων.

Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα σύστημα υπολογισμού του αποτυπώματος του άνθρακα και να υπολογίσετε μόνοι σας τη συμβολή σας στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Ακολουθεί πίνακας με τις πλέον κοινές χρήσεις καυσίμων και τις αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:

Τύπος καυσίμου

Μονάδα

Εκπομπές CO2 ανά μονάδα

Πετρέλαιο κίνησης

1 λίτρο

2,3 χλγ

Βενζίνη

1 λίτρο

2,3 χλγ

Πετρέλαιο θέρμανσης

1 λίτρο

3,0 χλγ

Περισσότερες πληροφορίες:
http://timeforchange.org/what-is-a-carbon-footprint-definition
http://www.wwf.gr/footprint/
http://www.futurenergia.org/ww/el/pub/futurenergia/chats/carbon_imprint.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/carbon-footprint.htm

Επιστροφή