Τι υλικά περιέχει ένα κινητό τηλέφωνο

Οι πίνακες κυκλωμάτων αντικατοπτρίζουν την αναπτυσσόμενη πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών συσκευών, που αναπτύχθηκαν εντός των τελευταίων τριάντα ετών.

Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων γίνονται επίσης περισσότερο πολύπλοκες σε σχέση με την λειτουργικότητα τους, το σχεδιασμό τους και την σύνθεση των υλικών από τα οποία αποτελούνται. Με βάση την εταιρία ΝΟΚΙΑ, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου περιέχει από 500 έως 1,000 διαφορετικά συστατικά. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις τρέχουσες τάσεις, προσδοκάται ότι νέα υλικά θα εφευρεθούν για να αντικαταστήσουν αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα.

Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Μια τυπική συσκευή κινητού τηλεφώνου – εξαιρουμένων της μπαταρίας και των αξεσουάρ που συνήθως το συνοδεύουν – περιέχει πλαστικό (43%), γυαλί (14%), χαλκό (13%), σίδηρο (7%), αλουμίνιο (5%), μαγνήσιο (3%), και ασήμι (0,35%), νικέλιο, κασσίτερο και μόλυβδο (1%) και χρυσό (0,04%). Επιπρόσθετα, τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν τα ακόλουθα τέσσερα μέταλλα: αντιμόνιο (0,1%), παλλάδιο (0,02%), βηρύλλιο (0,01%) και λευκόχρυσο (0,01%).

Αν υπολογίσει κάποιος ότι οι ετήσιες πωλήσεις συσκευών κινητών τηλεφώνων ανέρχονται σήμερα στα 1,2 δισεκατομμύρια συσκευές με συνολικό βάρος 84.000 τόνους μη συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών τους, τότε θα συμπεράνει ότι εκτός των άλλων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των συσκευών τα μέταλλα που τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και περιέχονται σε αυτές τις συσκευές είναι:

    • 84 τόνοι αντιμόνιο (Sb)
    • 7,1 τόνοι βηρύλλιο (Be)
    • 12,1 τόνοι παλλάδιο (Pd) και
    • 0,3 τόνοι λευκόχρυσου (Pt)

Και γιατί αυτά τα μέταλλα θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος; Απλά γιατί τα αποθέματα τους είναι λιγοστά και συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, όπως φαίνεται στο πίνακα παρακάτω:

Σπάνιο Μέταλλο

Παγκόσμια αποθέματα
(σε κιλοτόνους)

Χώρα 1

Χώρα 2

Αντιμόνιο

2.100

Κίνα (87%)

Βολιβία (3%)

Βηρύλλιο

80

ΗΠΑ (81%)

Κίνα (11%)

Παλλάδιο

100

Ρωσία (45%)

Νότιος Αφρική (39%)

Λευκόχρυσος

0

Νότιος Αφρική (77%)

Ρωσία (11%)

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των κινητών συσκευών που πωλούνται σε ετήσια βάση θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το βάρος της κάθε συσκευής θα εξαρτηθεί από την καινοτομία και τη ζήτηση από τους καταναλωτές, ενώ κάποιοι κατασκευαστές δηλώνουν ότι το βηρύλλιο και το αντιμόνιο δεν θα χρησιμοποιείται πλέον λόγω ανησυχιών σχετικά με την τοξικότητα τους και το αντίκτυπο τους στην υγεία των χρηστών. Η ζήτηση όμως για παλλάδιο και λευκόχρυσο σε άλλα προϊόντα όπως συσκευές ελέγχου της μόλυνσης αναμένεται ότι θα αυξηθεί, καθώς και οι τιμές για αυτά τα μέταλλα να αυξηθούν αισθητά.

Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ πιθανόν να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά. Εν τούτοις, προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση για νέες συσκευές καθώς και νέες εφαρμογές υλικών θεωρούνται υπερβολικά αδύναμες δεδομένης της ταχύτητας των αλλαγών που επιτελούνται τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oecd.org/dataoecd/26/45/46132634.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/6/1897156.pdf
http://www.eoearth.org/article/Cell_phone_recycling?topic=49558#gen1
http://urbanmining.org/2010/07/09/cell-phones-other-precious-metals/
http://basel.int/industry/sideevent030907/umicore.pdf

Επιστροφή