Πως ανακυκλώνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γιατί είναι σημαντικό;

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνονται συνεχώς ταχύτεροι, οι τιμές τους συνεχώς χαμηλώνουν, και ο όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγουμε γίνεται συνεχώς ακόμη μεγαλύτερος. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, τηλεοράσεις και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές. Η πλειονότητα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών περιέχουν επικίνδυνα υλικά τα οποία όταν απορρίπτονται ή αποτεφρώνονται μπορούν να μολύνουν τον αέρα ή το έδαφος.

Κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Κάδμιο – η μεγαλύτερη ποσότητα του καδμίου που εντοπίζεται στις χωματερές προέρχεται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (NiCd) που χρησιμοποιούνται σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μηχανές αναπαραγωγής ήχου (MP3), κλπ. Το κάδμιο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας παρόμοια με αυτά του μολύβδου. Οι ποσότητες που εντοπίζονται στο ανθρώπινο σώμα αυξάνονται καθώς μεγαλώνουμε λόγω της συνεχούς έκθεσης μας σε αυτό. Η ύπαρξη του καδμίου στις χωματερές προσθέτει στο δυνητικό εύρος έκθεσης μας μολύνοντας το έδαφος και το πόσιμο νερό.

Μόλυβδος – καθοδικοί σωλήνες (CRT) χρησιμοποιούνται σε τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτοί οι σωλήνες περιέχουν μόλυβδο που και αυτός δύναται να μολύνει το έδαφος και το πόσιμο νερό όταν εναποτίθεται στις χωματερές. Κίνδυνοι για την υγεία από έκθεση στο μόλυβδο συμπεριλαμβάνουν βλάβες στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, προβλήματα συμπεριφοράς και ανάπτυξης στα παιδιά, προβλήματα αναπαραγωγής σε ενήλικους και υψηλή πίεση αίματος. Μια τυπική οθόνη 17 ιντσών περιέχει 1 χιλιόγραμμο μολύβδου.

Ρυθμός με τον οποίο χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται για ανακύκλωση σε σχέση με το συνολικό βάρος των προϊόντων που είναι έτοιμα για διαχείριση στο τέλος κύκλου ζωής τους (2006 -2010)

Έτος

Η/Υ

Οθόνες Η/Υ

Σκληροί Δίσκοι Η/Υ

Πληκτρολόγια και ποντίκια

Τηλεοράσεις

Κινητές συσκευές

Σύνολο

2006

33%

21%

37%

7%

16%

6%

22%

2007

36%

24%

38%

7%

17%

7%

24%

2008

38%

26%

35%

7%

16%

11%

24%

2009

38%

29%

34%

8%

17%

8%

25%

2010

40%

33%

33%

10%

17%

11%

27%

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.appropedia.org/Metal_reclamation_and_recycling_of_electronic_waste
http://www.ees.ufl.edu/homepp/townsend/Research/CRT/CRTDec99.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_recycling

Επιστροφή