Παράνομες εξαγωγές με μια ματιά

Εκατομμύρια κιλά ηλεκτρονικών αποβλήτων από χρησιμοποιημένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τηλεοράσεις παράγονται σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ εκ των οποίων υπολογίζεται ότι το 50-80% από τις ποσότητες που συλλέγονται για ανακύκλωση προωθούνται ως εξαγωγές σε άλλες χώρες, κυρίως του Τρίτου Κόσμου.

Οι εξαγωγές αυτές οφείλονται στο χαμηλότερο εργατικό κόστος και την έλλειψη περιβαλλοντικών προτύπων στην Ασία, καθώς επίσης οι εξαγωγές ΑΗΗΕ είναι ακόμη νόμιμες στις ΗΠΑ.

Οι υποδομές για την ανακύκλωση και την διάθεση ηλεκτρονικών αποβλήτων που έχουν εντοπιστεί στην Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν είναι εξαιρετικά ρυπογόνες και πιθανόν πολύ επιζήμιες στην ανθρώπινη υγεία. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν την ανοικτή καύση πλαστικών αποβλήτων, την έκθεση σε τοξικές κολλήσεις, την έκχυση τοξικών οξέων στα ποτάμια, και ευρεία εναπόθεση σε εκτός υγειονομικής ταφής χώρους εναπόθεσης αποβλήτων.

Σε αντίθεση με όλες τις αρχές της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, οι ΗΠΑ, παρά την απαγόρευση των εξαγωγών τοξικών ηλεκτρονικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην πραγματικότητα διευκολύνει την εξαγωγή τους.

Η Κίνα έχει απαγορεύσει την εισαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων και όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να τηρήσουν την απαγόρευση και δεν εμποδίζουν τις εξαγωγές αυτού του τύπου προς την Κίνα.

Λόγω σοβαρής έλλειψης ευθύνης εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και της βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης και οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν λίγες και βιώσιμες επιλογές για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Οι εξαγωγές είναι συνήθως δηλωμένες με εσκεμμένα λανθασμένο τρόπο ως εξαγωγές μεταχειρισμένων αγαθών. Οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί πρέπει να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειες συμμετοχής τους στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών σκραπ, τα οποία συχνά περιέχουν μέταλλα που είναι διαθέσιμα σε μικρές πλέον ποσότητες.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-e-waste-problem/where-does-e-waste-end-up/

Επιστροφή