Παράνομη επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων και παιδική εργασία

Η φτώχεια στις χώρες που τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποστέλλονται παράνομα συνήθως οδηγεί συχνά μικρά παιδιά να συμμετέχουν στην διάλυση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι πιθανές συνέπειες για την υγεία αυτών που συμμετέχουν σε αυτού του τύπου την εργασία είναι τρομερές όπως την δημιουργία προβλημάτων στην σωματική ανάπτυξη και των οργάνων αναπαραγωγής, ανεπανόρθωτες ζημιές στο ανοσοποιητικό σύστημα, στο νευρικό σύστημα, νεφρικές βλάβες και ανεπαρκή ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://thetechnologicalcitizen.com/?p=2991

Επιστροφή