Από πού προέρχονται τα παράνομα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Ηλεκτρονικά απόβλητα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από δυο κύριες πηγές: από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (B2B) και από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C). Τα από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις ηλεκτρονικά απόβλητα δημιουργούνται όταν εταιρείες και οργανισμοί θέλουν να απαλλαγούν από παλαιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πολλές εταιρείες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρονται για τη συλλογή και ανακύκλωση παρωχημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις που θέλουν να απαλλαγούν από αυτόν. Πολλές από αυτές τις εταιρείες ανακύκλωσης παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της διαγραφής δεδομένων, και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, αλλά άλλες μεταπωλούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα που συλλέγουν αντί να τα ανακυκλώσουν οι ίδιες.

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι λαθρέμποροι μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονικά απόβλητα που προέρχονται από λιγότερο ευσυνείδητες εταιρείες ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να εκτρέπεται στην μαύρη αγορά αντί να διαχειρίζονται αυτό τον εξοπλισμό σύμφωνα με το νόμο.

Μια έρευνα παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών που είχαν διαλυθεί σε χωματερή της Νιγηρίας έδειξε ότι πολλοί από αυτούς είχαν ακόμη την ετικέτα ένδειξης περιουσιακού στοιχείου και επομένως είχαν προέλθει από μια επιχείρηση που τα είχε διαθέσει για απόσυρση σε εταιρία ανακύκλωσης. Οι ετικέτες ένδειξης περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιείται από εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς για την αποφυγή κλοπής. Η έρευνα βρήκε τέτοιες ετικέτες από εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς που προέρχονταν από μια σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Ιταλίας.

Η άλλη πηγή ηλεκτρονικών αποβλήτων προέρχεται απευθείας από τους καταναλωτές. Όταν μια ηλεκτρονική συσκευή φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, οι καταναλωτές καλούνται να το μεταφέρουν στη τοπική δημοτική μονάδα ανακύκλωσης ή σε ένα άλλο προκαθορισμένο σημείο συλλογής όπως το κατάστημα από το οποίο θα αγοράσουν ένα άλλο παρόμοιο προϊόν για την αντικατάσταση του. Τα απόβλητα αυτά στη συνέχεια ανακυκλώνονται, και η διαδικασία χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως μέρος της δέσμευσης τους με βάση την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, περίπου μόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών αποβλήτων ανακυκλώνεται, με το υπόλοιπο να καταλήγει μάλλον σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σε παράνομες χωματερές ή εξάγεται παράνομα. Οι παράνομες εξαγωγές έχουν ως κύριο σκοπό το οικονομικό όφελος. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν ορισμένα πολύτιμα στοιχεία, επιθυμητά προς ανάκτηση. Αυτά τα απόβλητα είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, να μεταφερθούν δια θαλάσσης και ο κίνδυνος σύλληψης είναι χαμηλός. Υπολογισμοί του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ εκτιμούν ότι είναι 10 φορές φθηνότερο να αποσταλούν οθόνες καθοδικού σωλήνα στην Κίνα παρά να ανακυκλωθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eia-international.org/system-failure
http://www.electronicstakeback.com/media-center/press-coverage/
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/01/high-tech-trash/carroll-text/3

Επιστροφή