Προσπάθειες επιβολής των νόμων και διεθνών συμφωνιών

Το θέμα της απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2002, το Δίκτυο Δράσης της Βασιλείας είχε τεκμηριώσει την ύπαρξης μεγάλης κλίμακας απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην Κίνα και σε άλλα μέρη της Ασίας. Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και περιβαλλοντικές οργανώσεις παρουσιάζουν τακτικά την παράνομη διακίνηση και απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι τραγικές συνέπειες για το τοπικό περιβάλλον και την υγεία των εμπλεκομένων στην επεξεργασία του είναι πολύ γνωστές, αλλά η παράνομη ροή των ηλεκτρονικών αποβλήτων συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, επαναλαμβανόμενες εκθέσεις για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών αποβλήτων, έχουν προκαλέσει ένα κύμα διασυνοριακής προσπάθειας επιβολής των νόμων για τον περιορισμό του προβλήματος.

Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν:

  1. Το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των περιβαλλοντικών νόμων για τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων (IMPEL-TFS). Το Πρόγραμμα προωθεί τη συμμόρφωση και κοινά σχέδια επιβολής σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 2007, μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία ελέγχου βρήκε ότι το 15% των αποστολών ηλεκτρονικών αποβλήτων παρέβαιναν το σχετικό νόμο.
  2. Επιχείρηση «Κλείσιμο της Τρύπας»: μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2007, οι τελωνειακές αρχές σε ολόκληρη τη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού κατέσχεσαν περισσότερους από 3,000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων. Οι τελωνειακές αρχές του Χόνγκ Κόνγκ και μόνο κατέσχεσαν 98 φορτία από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 47 τόνων από χρησιμοποιημένες οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Ιταλία, 170 τόνους οθόνες από το Βέλγιο, και 34 τόνους από την Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eera-recyclers.com/member/files/Presentation%20Treatise%20on%20WEEE%20export.pdf
http://impel.eu/cluster-2

Επιστροφή