Δοχεία υγρών ή κολλοδών μελανιών

Οδηγούνται προς καύση για την παραγωγή ενέργειας είτε σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας είτε στην τσιμεντοβιομηχανία. 

Επιστροφή