Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάθρακες (HC)

Για την ανάκτησή τους, συλλέγονται σε αέρια μορφή κατά την διαδικασία της απορρύπανσης ψυγείων και μονάδων κλματισμού. Στην συνέχεια υγροποιούνται και κατόπιν επεξεργασίας και διαχωρισμού των ακαθαρσιών (π.χ. νερό, λάδι) μπορούν είτε να αδρανοποιηθούν με ελεγχόμενη καύση είτε να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιομηχανικών οξέων (υδροχλωρικό οξύ και υδροφθορικό οξύ).

Επιστροφή