Καθοδικές λυχνίες

 Το ελεύθερο από φθορίζον επίχρισμα γυαλί αποστέλλεται σε εταιρείες οι οποίες το χρησιμοποιούν για την παραγωγή διάφορων γυάλινων προϊόντων, επικαλύψεων κλπ.

 

Επιστροφή