Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια

Καλώδια εκτός των ηλεκτρικών συσκευών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη συσκευή. Η πλαστική μόνωση των εξωτερικών καλωδίων μπορεί να περιέχει ουσίες που περιέχουν βρώμιο (βρωμιούχοι φλογοεπιβραδυντές όπως TBΒPA, Octa-BDE, Deca-BDE κ.α.) , οι οποίες όταν δεν διαχειριστούν σωστά, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, καύση των εξωτερικών καλωδίων δημιουργεί βρωμιούχες διοξίνες και φουράνια (PBDD/F), ουσίες που θεωρούνται τοξικές για τον άνθρωπο με κύρια επίδραση στο ήπαρ. Η σωστή διαχείριση των εξωτερικών καλωδίων περιλαμβάνει την χειρονακτική τους αφαίρεση από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την μηχανική τους επεξεργασία. Στο στάδιο της μηχανικής επεξεργασίας διαχωρίζεται το μέταλλο (χαλκός ή αλουμίνιο) από την πλαστική μόνωση. Το μέταλλο οδηγείται προς επαναχύτευση, ενώ η μόνωση σε κατάλληλες μονάδες αποτέφρωσης του εξωτερικού.

Επιστροφή