Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σύμφωνα με την οδηγία 96/59/ΕΚ και ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές

Στόχος της ανακύκλωσης τέτοιων πυκνωτών είναι η καταστροφή των PCBs που περιέχονται σε αυτά. Η καταστροφή τους λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην καταστροφή μέσω καύσης πολύ-αλογονομένων οργανικών ουσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενώσεις που περιέχουν χλώριο, βρώμιο, φθόριο και ιώδιο. 

Επιστροφή