Παγκόσμια Ορυκτά Αποθέματα

Ο όρος ‘'παγκόσμια ορυκτά αποθέματα'' είναι μια δυναμική έννοια γιατί το μέγεθος του επηρεάζεται σοβαρά από την τεχνολογική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Η επιτάχυνση της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης συνήθως καταλήγει σε υψηλότερη ζήτηση για ορυκτά αποθέματα με αποτέλεσμα οι αυξανόμενες τιμές των μετάλλων να οδηγούν σε περισσότερη εξερεύνηση για περισσότερα και μεγαλύτερα αποθέματα, τα οποία όμως μετά την εντατική τους εκμετάλλευση τείνουν και αυτά προς εξάντληση μελλοντικά.

Παγκόσμια Αποθέματα και Συσσωρευτική Παραγωγή Επιλεγμένων Μετάλλων
1950–2000 (σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους)

 

Μέταλλο

Αποθέματα 1950

Παραγωγή 1950–2000

Αποθέματα 2000


Κασσίτερος

6

11

10

Χαλκός

100

339

340

Σίδηρος

19,000

37,583

140,000

Μόλυβδος

40

150

64

Ψευδάργυρος

70

266

190


Πηγή: Γεωλογική Έρευνα ΗΠΑ - http://www.usgs.gov/


Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oecd.org/dataoecd/26/45/46132634.pdf, http://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/bgsg/article/viewFile/1515/1361,
http://www.mapsofworld.com/world-mineral-map.htm,
http://www.economywatch.com/mineral/mineral-reserves-world.html,
http://network.earthday.net/profiles/blogs/mineral-reserves-of-the-world,
http://www.gelib.com/world-mineral-resources.htm

Επιστροφή