Χρήση πρώτων υλών και οικονομική ανάπτυξη

Η χρήση των διαθέσιμων πρώτων υλών έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέπειτα. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί από 2,5 δισεκατομμύρια σε σχεδόν 6 δισεκατομμύρια, και η ποσοτική κατά κεφαλή κατανάλωση, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει επίσης αυξηθεί κατά πολύ. Κατά τη διάρκεια δε της ίδιας περιόδου έχει σημειωθεί ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή έχει προέλθει κατά κύριο λόγο από την αυξημένη παραγωγικότητα και δια μέσου της μεθοδικότερης χρήσης των φυσικών πόρων.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ενδεχομένως, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ή θα σταματήσει εντελώς γιατί οι οικονομίες των χωρών του πλανήτη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους χωρίς όρια. Όταν οι φυσικοί πόροι θα εξαντληθούν ή μειωθούν δραστικά, οι οικονομίες δεν θα διαθέτουν τις πρώτες ύλες για να συντηρήσουν τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η πλειονότητα των οικονομολόγων συμφωνεί ότι ενώ δεν υπάρχει απόλυτο όριο στην ανάπτυξη, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων θα περιορίσει την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, αφού η διάθεση μετάλλων από τα υπάρχοντα φυσικά αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητη. Γι' αυτό το λόγο η διαχείριση, κατανάλωση και παραγωγή μετάλλων μας ωθεί προς μια οικονομία ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος για να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση μετάλλου ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα η μεγαλύτερη εγκατάσταση ανακύκλωσης στην Κίνα έχει τη δυνατότητα να ανακτά ένα εκατομμύριο τόνους χαλκού ετησίως. Το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στην Κίνα παράγει σχεδόν τη μισή από την παραπάνω ποσότητα. Αυτή η αστικού τύπου ανακύκλωση είναι σημαντική στην ανάκτηση δευτερευόντων πρώτων υλών. Επομένως, η ενδυνάμωση της διαδικασίας ανακύκλωσης μετάλλων είναι βασική στρατηγική για ένα αειφόρο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oecd.org/dataoecd/26/45/46132634.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/raw-materials/index_el.htm
http://www.survey.ntua.gr/environ/6419/perivallontiki_oikonomia-eisagogi.pdf
http://www.marmaronet.com/myblog_pdf/diakirixi_protes_ules_madriti.pdf
http://sapiens.revues.org/906
http://www.euromines.org/who_is_euro_environ.html

Επιστροφή